JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bemanningsvekst med nye innleieregler

Bemanningsvekst med nye innleieregler

Roar Bakkejord er hovedtillitsvalgt ved Bakehuset på Økern. Nå gleder han seg over flere faste kolleger som direkte effekt av innstrammingene i arbeidsmiljøloven.

Roar Bakkejord er hovedtillitsvalgt ved Bakehuset på Økern. Nå gleder han seg over flere faste kolleger som direkte effekt av innstrammingene i arbeidsmiljøloven.

Erlend Angelo

De nye innleiereglene er en gylden anledning til å diskutere grunnbemanninga i bedriftene. Det har Roar Bakkejord gjort – med oppbemanning som fasit.

Det er vanskelig å bli i dårlig humør når man rusler inn i Bakehusets lokaler på Økern i Oslo. Mye fordi det dufter av boller og gladmat. Men også fordi klubbleder Roar Bakkejord har et budskap som er til å glede seg over:

– Tre nye har fått fast ansettelse i transportavdelinga. De har tidligere vært innleid. Det synes jo jeg er kjempebra, så klart, forteller Bakkejord til NNN-arbeideren.

Gode diskusjoner

Og det hele kommer som følge av de nye innleiereglene, kan klubb-lederen fortelle. Som vi skrev i forrige utgave av bladet, så gir innskjerpelser i arbeidsmiljøloven mer makt til de tillitsvalgte. Uten avtale med tillitsvalgte får bedriftene rett og slett ikke lov til å leie inn arbeidstakere fra et bemanningsbyrå, så lenge begrunnelsen er midlertidig behov. (Det er for eksempel fortsatt lov til å leie inn for å dekke opp for konkrete ansatte ved sykdom.)

I praksis betyr det at bedriftene må ha tariffavtale for å kunne leie inn; og de tillitsvalgte har fått vetorett i spørsmål omkring innleie av arbeidskraft.

 Den svært så populære «Oskars trippel sjoko»-boller fra Oskar Westerlin har medført ekstraarbeid. Tillitsvalgt Roar Bakkejord har sagt ja til innleie, men om bollens suksess fortsetter må de revurdere innleieavtalen.

Den svært så populære «Oskars trippel sjoko»-boller fra Oskar Westerlin har medført ekstraarbeid. Tillitsvalgt Roar Bakkejord har sagt ja til innleie, men om bollens suksess fortsetter må de revurdere innleieavtalen.

Erlend Angelo

Det kan få enhver bedriftsleder til å svette – kan man jo innbille seg. Og i bollesteika på Økern har det vært noen stressperler i pannene på lederne, kan klubbleder Bakkejord fortelle.

Men han har ingen planer om å «misbruke» de nye reglene.

– De var nok redd for at det skulle gå politikk i dette, at vi skulle si nei av prinsipielle grunner. Men jeg som tillitsvalgt er jo opptatt av at vi skal ha riktig bemanning, ikke at vi skal ha 20 mann som sitter på rumpa og bare jobber om noen blir syke.

– Og jeg kan godt være med på å diskutere innleie, men bedriften må først være villig til å diskutere grunnbemanninga, sier Bakkejord.

Sterk bryggerivekst

Klubblederen starter i det små; det han lærer av arbeidet med innleie på Økern skal han ta med inn i de andre Bakehusene etter hvert.

For andre har det allerede blitt kraftig vekst. Hos Ringnes melder klubbleder Erik Torkelsen om at det trolig blir 56 nyansettelser – de fleste av dem i Oslo.

– Vi har gått med på en liten utsettelse ut året for Ringnes, av den enkle grunn at vi blant annet har et felles lønnssystem i Norden i Carlsberg. Vi kan ikke presse gjennom endringer her som for eksempel får konsekvenser for lønnsutbetaling i Sverige, forklarer Torkelsen.

I tillegg må Ringnes oppbemanne i HR-avdelingen.

– Vi trenger folk som kan ta imot folk, rett og slett, sier Torkelsen, som gleder seg over at en langvarig diskusjon om grunnbemanning ender med flere faste ansettelser.

– Vi har diskutert dette siden 2018. De nye reglene har fått fart på arbeidet og absolutt hjulpet oss.

– Kompliserte regler

Også hos Orkla på Rygge meldes det om nyansettelser.

– Trolig blir det fire-fem nye ansettelser, og det er de som har vært innleid som får muligheten til å få jobb. Bedriften har tatt dette seriøst, men det er krevende å finne ut hva som er riktig bemanning sett opp mot sesongtopper. Vi kommer til å ha tettere dialog om dette og grunnbemanninga framover, sier klubbleder Janne Halvorsen.

Janne Halvorsen ved Orkla Rygge sier de er i ferd med å ansette fire-fem stykker.

Janne Halvorsen ved Orkla Rygge sier de er i ferd med å ansette fire-fem stykker.

Erlend Angelo

– Det er litt komplisert for oss, siden vi har en kraftig sesong på sommeren når agurken er klar og vi må produsere for hele året på noen få uker, forklarer hun.

– En god pådriver

Robert Kollevåg, tillitsvalgt hos Toro i Bergen, sier de nye reglene ikke har fått noen stor praktisk betydning, all den tid de fra før av hadde veldig lite innleie.

– Men du kan godt si at det har vært en pådriver for å starte en diskusjon om grunnbemanninga. Der har bedriften vært lunken før, sier Kollevåg til NNN-arbeideren.

– Bra for konkurransen og organisering

Konserntillitsvalgt Kenneth Johansen i Nortura sier konsernet har tatt de nye reglene på største alvor.

– Vi har diskutert en forståelse av reglene på konsernnivå, samtidig som vi har vært tydelig på at dette er noe som må avtales lokalt. Vi vil fortsatt være avhengige av innleie under store sesongtopper, men det skal være dialog på det, sier Johansen.

Kjøttbransjen er delvis kjent for mye innleie. Noen bedrifter har hatt til dels svært stor andel innleie. Det håper Johansen de nye reglene kan få bukt med.

– Forhåpentlig kan det bidra til like konkurransebetingelser, men vi er avhengig av at de tillitsvalgte bruker lovendringene. Vi må alle være tydelige i starten nå.

– Det er heller ikke noe tvil om at de nye reglene kan bli et viktig virkemiddel for høyere organisasjonsgrad, siden innleie nå fordrer at man har tariffavtale, understreker Johansen.

– Billigere å ansette selv

Også deler av fiskeindustrien har mye innleie i forbindelse med sesongtopper. Bjarne Kristiansen, konserntillitvalgt i Lerøy Norway Seafoods, mener det uansett er billigere å ansette selv enn å leie inn.

– Utleiefirmaene skal jo også tjene penger. Ja, innleie er enklere, men det er ikke billigere, mener Kristiansen.

I Lerøy har de i stor grad helårlige arbeidsplasser.

– Men vi har fortsatt behov for noen få innleide i sesong. Da skal det inngås avtale med de tillitsvalgte.

Dette er formuleringen om grunnbemanning i NNNs tariffavtaler:

«Forutsetningen for at adgangen til innleie er tilstede, er en riktig stipulert bemanning i den enkelte bedrift/avdeling. Riktig bemanning innbefatter det normale fraværsmønsteret på bedriften/i avdelingen som skal dekkes opp av fast ansatte. Innleie kan finne sted ved ferie, sesong- og fraværs-topper og ved uforutsette hendelser.»

Dette er innstrammingene i arbeidsmiljøloven for bruk av innleie:

Det blir ikke tillatt å bruke innleie for å dekke arbeid av «midlertidig karakter», som for eksempel sesongtopper.

Det betyr at bedriftene selv må ansette på (korte) kontrakter

Unntaket er hvis innleien er diskutert med tillitsvalgt i en bedrift med tariffavtale. I tillegg må minst halvparten være organisert.

14.04.2023